goraczka 

 

 

 


 

 Finał  ogólnopolskiej  akcji ,, Gorączka  ZŁOTA "  2017

 


Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu na spotkaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku podsumował  szesnastą  edycję ogólnopolskiej akcji „Gorączka ZŁOTA”. W spotkaniu udział wzięli laureaci,  opiekunowie SK PCK, dyrektorzy szkół i przedszkoli. 

Polski Czerwony Krzyż  w Wieluniu w tegorocznej akcji pozyskał ponad  938 kg monetktóre w przeliczeniu przez naszego współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A. I/O Wieluń uczyniły kwotę  9.788,73 złotych. Dzięki temu można było sfinansować letni wypoczynek 12 uczniom z rodzin biednych, które wraz z innymi wypoczywały od 26 czerwca do 9 lipca 2017 roku w Ośrodku Kolonijnym "Dresso" w Sulejowie. Monety zbierane były od 1 marca do 1 czerwca 2017 r. w szkołach i przedszkolach. Akcja nadal cieszyła się zainteresowaniem i popularnością wśród najmłodszych – przedszkolaków, uczniów oraz osób dorosłych. Do akcji włączyło się 39 placówek edukacyjnych i osób prywatnych z naszego rejonu.

Akcja ,,Gorączka złota'' oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej osobie, będącej w trudnej sytuacji.

 

Tytuł „Największego Zbieracza Złota”  przyznano  następującym  placówkom : 

W  kategorii „ przedszkola”:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu - 142,30 kg

W  kategorii „ szkoły podstawowe” :

Szkoła Podstawowa  nr  5  w  Wieluniu -  85,20 kg
Szkoła Podstawowa  nr  2  w  Wieluniu -  77,30 kg
Szkoła Podstawowa  w  Bieniądzicach   -  66,30 kg
Szkoła Podstawowa  w  Mierzycach      -  65,00 kg
Szkoła Podstawowa  w  Masłowicach    -  40,00 kg

 

Ponadto dużym zaangażowaniem wykazały się następujące placówki: Szkoła Podstawowa w Kurowie, Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie, Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu, Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK w Czernicach, Szkoła Podstawowa w Rychłocicach, Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Szkoła Podstawowa  w Wierzchlesie, Publiczne Przedszkole w Wierzchlesie.

 

Polski Czerwony Krzyż w Wieluniu bardzo serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję: nauczycielom, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz rodzicom.

 

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=24672

 

http://tvk.wielun.pl/index.php/program-lokalny/wydarzenia/13-aktualnoci/wydarzenia-z-miasta-i-regionu/5314-atrakcyjne-nagrody-za-udzial-w-waznych-konkursach-video

 


 

 Finał  ogólnopolskiej  akcji ,, Gorączka  ZŁOTA "  2016

    


Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu na spotkaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku podsumował  piętnastą  edycję ogólnopolskiej akcji „Gorączka ZŁOTA”.  W spotkaniu udział wzięli laureaci,  opiekunowie SK PCK, dyrektorzy, władze samorządowe powiatowe i miejskie:

Pan Andrzej Stępień - Starosta Wieluński

Pan Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta

Polski Czerwony  Krzyż  w  Wieluniu  w  tegorocznej akcji pozyskał ponad  818 kg monet,  w przeliczeniu przez naszego współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A. I/O Wieluń  dało kwotę  8.507,99 złotych. Dzięki temu można było dofinansować letni wypoczynek dla 13 uczniom z rodzin biednych, które wypoczywać będą w Ośrodku Kolonijnym "Dresso" w Sulejowie w dniach od 18 lipca do 31 lipca 2016 roku. 

Monety zbierane były od 1 marca do 31 maja 2016 r. w szkołach i przedszkolach. Akcja nadal cieszyła się zainteresowaniem i popularnością wśród najmłodszych – przedszkolaków, uczniów oraz osób dorosłych. Do akcji włączyło się 29 placówek edukacyjnych z naszego rejonu.

Akcja ,,Gorączka złota'' oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej osobie, będącej w trudnej sytuacji.

 

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody rzeczowe  przyznano  następującym  placówkom : 

 

W  kategorii „ przedszkola”:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  - 188,000 kg

 

W  kategorii „ szkoły podstawowe” :

SP nr 5 w Wieluniu  - 101,600 kg

SP w Mierzycach  - 60,000 kg

SP w Bieniądzicach  - 55,600 kg 

 

W kategorii „ gimnazja” : 

Gimnazjum w Ostrówku - 58,000 kg

  

Również dużym zaangażowaniem w akcję wykazały się następujące placówki:

SP nr 1 w Wieruszowie, SP w Ostrówku, SP w Okalewie, ZSS w Dzietrznikach, SP w Krzyworzece, SP w Kurowie, SP nr 4 w Wieluniu,II LO w Wieluniu, KLO SPSK w Wieluniu.

 

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Wieluniu składa serdeczne podziękowania za udział w akcji "Gorączka Złota ‘’.

Akcja pokazuje, że monety : 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy także mają  swoją  m o c.

 

 

Telewizja Kablowa WSM -TVK Wieluń

https://www.youtube.com/watch?v=qeMQgvHvWjQ&feature=youtu.be 


  

 Finał  ogólnopolskiej  akcji ,, Gorączka  ZŁOTA "  2015

    


Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu na spotkaniu w dniu 19 czerwca 2015 roku podsumował  kolejną  edycję ogólnopolskiej akcji „Gorączka ZŁOTA”.  W spotkaniu udział wzięli laureaci,  opiekunowie SK PCK, dyrektorzy, Pani Magdalena Majkowska Sekretarz Miasta.

Polski Czerwony Krzyż w Wieluniu w tegorocznej akcji pozyskał ponad 790 kg monet, co w przeliczeniu przez naszego współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A. I/O Wieluń dało kwotę na obecną chwilę: 7.925,64 złotych. 

Monety zbierane były od 1 marca do 30 maja 2015 r. w szkołach i przedszkolach. Mimo, że akcja trwa już po raz trzynasty, nadal cieszyła się zainteresowaniem i popularnością wśród najmłodszych – przedszkolaków, uczniów oraz osób dorosłych. Do akcji włączyły się 34 placówki edukacyjne z naszego rejonu.

Akcja ,,Gorączka złota'' oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej osobie, będącej w trudnej sytuacji. Warto podkreslić fakt, że większość wolontariuszy to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom.

Kwota  z akcji pozwoliła  na dofinansowanie letniego wypoczynku na "obozie pod namiotami" dzieciom z rodzin biednych  w miejscowości Ostrowo k/Jastrzębiej Góry od  09 lipca 2015 roku do 18 lipca 2015 roku.

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody rzeczowe  przyznano  następującym  placówkom : 

W  kategorii „ przedszkola”:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  - 120,000 kg

W  kategorii „ szkoły podstawowe” :

SP nr 5 w Wieluniu    -  75,000 kg

SP w Bieniądzicach   -  66,000 kg

SP w Mierzycach       -  64,500 kg

W kategorii „ gimnazja” : 

Gimnazjum w Ostrówku - 65,800 kg   

Ponadto do wymiernego efektu akcji przyczyniły się następujące Szkoły:

SP nr 1 w Wieruszowie, SP w Ostrówku, SP w Wydzrzynie, ZSS w Pątnowie, ZSS w Dzietrznikach, SP w Osjakowie, KSP SPSK w Czernicach, SP w Kurowie, SP nr 4 w Wieluniu,

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Wieluniu składa serdeczne podziękowania za udział w akcji "Gorączka Złota ‘’. Pokazuje ona, że jeden grosz znaczy niewiele, ale zebranie większej ilości, zaangażowanie mniejsze lub większe - tworzy już konkretną sumę pieniędzy, która może pomóc wielu dzieciom w myśl hasła : 

,,Wiele czyni Ten – Kto czyni co może ...’’

 Zdjęcia na   www.fb.com/PCK.Wielun

http://www.tech.wsm.wielun.pl/index.php/program-lokalny/wydarzenia/13-aktualnoci/wydarzenia-z-miasta-i-regionu/4269-gora-grosza-na-wakacje-video

 

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrodę rzeczową odbiera - 

po raz kolejny Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrodę rzeczową odbiera - 

SP nr 5 w Wieluniu 

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrodę rzeczową odbiera - 

SP w Mierzycach

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrodę rzeczową odbiera - 

Gimnazjum w Ostrówku

  


 

 

 Finał  ogólnopolskiej  akcji ,, Gorączka  ZŁOTA "  2014

   


 

 „ To co robimy dla innych , jest tym, co naprawdę warto robić ”

                                                                      - Lewis Carroll

 


 

Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu na spotkaniu w dniu 17 czerwca 2014 roku podsumował  kolejną  edycję ogólnopolskiej akcji „Gorączka ZŁOTA”.  W spotkaniu udział wzięli laureaci,  opiekunowie SK PCK, dyrektorzy, władze samorządowe: powiatowe i miejskie w osobach:

Pana Andrzeja Stępnia - starosty wieluńskiego

Pana Andrzeja Chowisa - sekretarza powiatu

Pana Janusza Pamuły - zastępcy burmistrza

Polski Czerwony Krzyż w Wieluniu w tegorocznej akcji pozyskał ponad 739 kg monet, co w przeliczeniu przez naszego współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A. I/O Wieluń dało kwotę: 7.399,64 złotych. Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć lepszy wynik niż w ubiegłym roku.

Akcja polegała na zbiórce ,złotych monet'': 1, 2, 5 groszy, co umożliwiło pozyskanie środków na dofinansowanie wymarzonego letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najbiedniejszych z naszego regionu. 

Monety zbierane były od 3 marca do 30 maja 2014 r. w szkołach i przedszkolach. Mimo, że akcja trwa już po raz trzynasty, nadal cieszyła się zainteresowaniem i popularnością wśród najmłodszych – przedszkolaków, uczniów oraz osób dorosłych. Do akcji włączyło się 38 placówek edukacyjnych z naszego rejonu. 

Kwota ta umożliwiła dofinansowanie do letniego wypoczynku dla 21 dzieci, które od 26 lipca 2014 roku do 4 sierpnia 2014 roku wypoczywać będę na 10 dniowych koloniach w Ośrodku Kolonijno - Wczasowym ,, U GUTA''.. 

 

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody książkowe  przyznano  następującym  placówkom :

 

W  kategorii „ przedszkola”:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  - 142,000 kg

W  kategorii „ szkoły podstawowe” :

SP w Mierzycach      -  48,000 kg

W  kategorii „ gimnazja” :

Publiczne Gimnazjum w Konopnicy  -  39.550 kg

W  kategorii  „ szkoły   ponadgimnazjalne"

II LO im. J. Korczaka w Wieluniu  -  25,300 kg

Ponadto  do  wymiernego efektu akcji przyczyniły się następujące Szkoły:

SP w Konopnicy,  Gimnazjum w Białej,   SP w Ostrówku,  SP w Masłowicach, ZSS w Pątnowie, SP  w Toporowie, SP w Osjakowie,  SP nr 1 w Wieruszowie, SP w Okalewie,  SP w Bieniądzicach,  SP w Łagiewnikach, ZSS   w Dzietrznikach, SP  nr  2 w Wieluniu, SP w Rychłocicach.


 

 


 

 http://www.tvk.wsm.wielun.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3969&Itemid=1


 

 Finał  ogólnopolskiej  akcji ,, Gorączka  ZŁOTA "  2013

       


 

Motto „ Postaraj się...wystarczy  tak  niewiele ...” przyniosło  kwotę: 7.028,37 złotych.

 

 


 

 

Grosz do grosza i uzbierała się pomoc finansowa dla dzieci z ubogich rodzin. Dzięki zbiórce, którą właśnie zakończył w całym kraju Polski Czerwony Krzyż, zostaną sfinansowane wyjazdy na letnie kolonie dla dzieci. 
Każdego roku prawie 4 miliony dzieci spędza lato w domu z powodu braku funduszy na wakacje. Szacuje się, że jest to około 65% polskich dzieci - najczęściej pochodzą one z rodzin ubogich, niepełnych oraz marginalizowanych. 

 

Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu przeprowadził dwunastą edycję ogólnopolskiej akcji „Gorączka ZŁOTA”. Akcja polegała na zbiórce „złotych” monet: 1, 2, 5 groszy co umożliwiło pozyskanie środków na dofinansowanie wymarzonego letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najbiedniejszych z naszego regionu. Akcja „Gorączka złota” oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie, będącej w trudnej sytuacji. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom.

Dzięki zaangażowaniu dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych z 34 placówek edukacyjnych pozyskaliśmy ponad 670 kg  monet, co w przeliczeniu przez naszego współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A. I/O Wieluń dało kwotę: 7.028,37 złotych. Pozyskana kwota z „Gorączki złota ” pozwoli na  bezpłatny wypoczynek dla 8 uczniów, którzy od  11 lipca 2013 r. wypoczywać będą  na 10 dniowym obozie w  Ośrodku Wypoczynkowym w Ostrowie k. Jastrzębiej Góry (woj. pomorskie) w zintegrowanej 80 osobowej grupie.

Tytuły „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody książkowe  przyznano  następującym placówkom :

W  kategorii „ przedszkola ”:

 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  - 179,100 kg

 

W  kategorii „ szkoły podstawowe

 

SP w Niedzielsku      -  36,000 kg 


SP w Okalewie        -  25,100 kg  

                                                                                                                                          
ZSS w  Popowicach   - 20,600 kg   
 
                                                              

 

W  kategorii „szkoły ponadgimnazjalne

 

ZS nr 3 im. M. Kopernika  w Wieluniu  -  25,300 kg  

 

Do  wymiernego efektu akcji przyczyniły się także następujące Szkoły: SP w Osjakowie, SP w Łagiewnikach, SP w Wydrzynie, ZSS w Pątnowie, SP nr 2 w Wieluniu, SP nr 4 w Wieluniu, SP nr 5 w Wieluniu, SP w  Sieńcu, SP w Mierzycach, SP w Wierzchlesie, SP  w Ostrówku.   

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=vg8AIMeCcDM

 http://wielun.naszemiasto.pl/tag/mloda-krew-ratuje-zycie.html

 


 

 

Akcja Gorączka Złota podsumowana (galeria zdjęć) 

 

  

Tytuł „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrodę rzeczową odbiera - LIDER Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  

 

 

 

  

 

 


  

       Finał  ogólnopolskiej  akcji ,, Gorączka  ZŁOTA "  2012

  

                         


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu na uroczystym spotkaniu w dniu 22 czerwca 2012 roku w sali 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu podsumował ogólnopolską akcję ,,Gorączka  złota", rejonowe konkursy profilaktyczne pisemne i plastyczne ph.„Szczęśliwe  dzieciństwo wolne od dymu tytoniowego",„Kobieta, papieros, uroda,„NIE branie w modzie służy zdrowiu i urodzie" oraz IX edycję turnieju w honorowym krwiodawstwie ph.„ Młoda Krew Ratuje Życie ”.

 

W spotkaniu udział wzięły władze samorządowe: powiatowe i miejskie: Pan Andrzej Chowis Sekretarz Powiatu - radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Janusz Antczak Burmistrz Wielunia, Pani Magdalena Kopańska rzecznik Burmistrza Wielunia, Pani Barbara Sułkowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz lokalne media.


Przeprowadzona przez Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu jedenasta edycja ogólnopolskiej akcji „Gorączka ZŁOTA” przyniosła  zamierzony cel, umożliwiła  pozyskanie środków na dofinansowanie letniego wypoczynku, a co najważniejsze pozwoli spełnić wakacyjne marzenia dzieci z rodzin najbiedniejszych naszego regionu. Akcja polegała na zbiórce „ złotych” monet: 1, 2 i 5  groszy . Miała  ona  nie  tylko aspekt  finansowy, lecz również wychowawczy – kształtowanie u dzieci i młodzieży pożądanych postaw społecznych, uwrażliwianie  ich na krzywdę drugiego człowieka, słabszego, pokrzywdzonego przez  los.
Dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  z 36  placówek edukacyjnych pozyskaliśmy ok. 560 kg monet, co w przeliczeniu przez naszego współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A. I/O Wieluń dało kwotę: 5.487,72 złotych.
Tytuł„Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody książkowe  przyznano następującym placówkom :

W  kategorii „ przedszkola”:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  - 125,400 kg  

W  kategorii „ szkoły podstawowe”

SP w Niedzielsku  -  50,000 kg 
SP w Masłowicach  -  24,800 kg                          

W  kategorii „gimnazja”

Publiczne Gimnazjum  w Białej  -  8,550 kg

W  kategorii „szkoły ponadgimnazjalne”

II LO  im .J. Korczaka w Wieluniu  -  61,660 kg
 
Również  swój  duży  wkład  i zaangażowanie w akcję wniosły następujące Szkoły: SP  w Wydrzynie, SP w Łagiewnikach, SP nr 4 w Wieluniu, SP nr 5 w Wieluniu, SP  w Ostrówku, SP w Wierzchlesie, SP w Mierzycach, Zespół Szkół w Skomlinie.   

                       
Pozyskana kwota z „Gorączki złota ” pozwoli  na  bezpłatny  wypoczynek dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, którzy od  14 lipca 2012 r. wypoczywać będą  na 10 dniowym obozie w  Ośrodku Wypoczynkowym w Ostrowie k. Jastrzębiej Góry (woj. pomorskie)  w  zintegrowanej 80 osobowej grupie.

 


 

 

 Akcja Gorączka Złota podsumowana (galeria zdjęć)

 

O tym jak bardzo się postarały, zaangażowały i jednocześnie nie szczędziły swojego wkładu w skrupulatną segregację najwięcej zebranych monet świadczą zamieszczone zdjęcia dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu.

 

 

 

 


 X akcja - j u b i l e u s z o w a

 

Miło jest nam  poinformować, że w ciągu 10 lat, dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się zebrać ponad 5 ton monet na łączną kwotę: 54.705,37 złotych ,a tym samym zorganizować  letni wypoczynek dla  175 uczestników na łączny koszt 107.078,00 zł.

 

Przeprowadzona przez Zarząd Rejonowy PCK w Wieluniu  dziesiiąta edycja ogólnopolskiej  akcji Gorączka ZŁOTA” przyniosła  zamierzony cel, umożliwiła pozyskanie środków na dofinansowanie letniego wypoczynku, a co najważniejsze spełni wakacyjne marzenia dzieci z rodzin dusfunkcyjnych, biednych naszego regionu. Akcja polegała na zbiórce „ złotych” monet 1, 2 i 5  groszy . Miała ona  nie  tylko aspekt  finansowy , lecz również  wychowawczy – kształtowanie u dzieci i młodzieży pożądanych  postaw społecznych, uwrażliwianie  ich  na krzywdę drugiego człowieka, słabszego, pokrzywdzonego przez  los. Dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z 45  placówek edukacyjnych .Pozyskaliśmy ok. 800 kg monet, co w przeliczeniu przez naszego Współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A.I/O Wieluń dało kwotę 7.987,70 złotych


 


Dyplomy z tytułem Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody książkowe  przyznano następującym placówkom :

W kategorii Przedszkola”:

 

                         Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  - 139,100 kg;
                                                

                         Oddział Przedszkolny w Chotowie  8,100 kg ( 11 dzieci)

 

W kategorii „ Szkoły Podstawowe”

          

                        SP nr 4  im. Królowej Jadwigi w Wieluniu -  48,500 kg

                        SP w Niedzielsku  -  34,100 kg

                        SP w Masłowicach  -  20,400 kg

                        SP w Łagiewnikach -  20,000 kg

                        SP w  Osjakowie   -  25,000 kg

                        SP w Załęczu Wielkim  - 12,200 kg

 

W kategorii „Gimnazja”

 

                        Publiczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Mierzycach  - 28,000 kg

 

W kategorii „ Szkoły Ponadgimnazjalne”

                      

                        ZS nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu  - 25,030 kg

 

Również  swój duży wkład w akcję wniosły  Publiczne Przedszkole w Osjakowie  oraz Szkoły Podstawowe w: Mierzycach, Sieńcu,  Białej, Ostrówku, Kurowie, Dzietrznikach oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu.

Pozyskana kwota z „Gorączki złota ”jak również dotacja Urzędu Miejskiego w Wieluniu, który zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  powierzył naszej organizacji realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, biednych  pozwolą  na  bezpłatny wypoczynek dla  25 dzieci z Rejonu wieluńskiego, którzy od  11 lipca  wypoczywać będą  na 10 dniowym obozie w  Ośrodku Wypoczynkowym w Ostrowie k/ Jastrzębiej Góry ( woj. pomorskie)  w  zintegrowanej 80 osobowej grupie.               
 

Uroczyste podsumowanie akcji odbyło się 17 czerwca 2011 r. w Auli I LO im.T.Kościuszki w Wieluniu.

                                                                                                                        Organizatorzy

           

            

            

           

 

               

          

                         


                          

                  

                    

                     

                  

 

  


  

„GORĄCZKA  ZŁOTA” 2010

  
Przeprowadzona  przez Zarząd Rejonowy PCK w Wieluniu  dziewiąta edycja ogólnopolskiej    akcji „Gorączka ZŁOTA” przyniosła zamierzony cel,umożliwiła pozyskanie środków na dofinansowanie letniego wypoczynku, a co najważniejsze spełniła wakacyjne marzenia dziec  z rodzin najbiedniejszych naszego regionu. Akcja polegała na zbiórce „ złotych” monet  1 , 2  i 5  groszy . Miała ona  nie tylko aspekt finansowy , lecz również  wychowawczy – kształtowanie  u dzieci i młodzieży pożądanych postaw społecznych, uwrażliwianie  ich  na krzywdę drugiego człowieka, słabszego, pokrzywdzonego przez  los. Dzięki zaangażowaniu dzieci , młodzieży oraz osób dorosłych  z   placówek edukacyjnych pozyskaliśmy ok. 820 kg   monet, co w przeliczeniu przez naszego współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A.I/O Wieluń dało kwotę 8.199,47 złotych

Dyplomy z tytułem „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody książkowe  przyznano nastepującym placówkom :

Przedszkole nr 2 w Wieluniu - 101,00 kg                         
SP nr 4 im.Król.Jadwigi w Wieluniu - 37,50  kg
KSP SPSK w Czernicach i Drobnicach - 16,00  kg
SP w Kraszkowicach - 13,00  kg
Publicznego Gimnazjum im.J.Kochanowskiego w Mierzycach  - 27,00  kg                 
II  Liceum Ogólnokszt.im  w Wieluniu  - 31,00  kg
Zespół Szkół  nr 3 im.M.Kopernika w Wieluniu -  23,00  kg
 


Również swój duży wkład w akcję wniosły Szkoły w Rychłocicach , Masłowicach , Łagiewnikach, Ostrówku , Naramicach.

Pozyskana kwota z „Gorączki złota ”jak również dotacja Urzędu Miejskiego w Wieluniu, który zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  powierzył naszej organizacji realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, biednych  pozwolą  na  bezpłatny wypoczynek dla  25 dzieci z Rejonu wieluńskiego, którzy od  27 czerwca   wypoczywali  na 14 dniowych  koloniach letnich w Ośrodku Wypoczynkowym  „ DRESSO ” w Sulejowie Polance.  

 


 


 


,,Gorączka Złota " 2009

 


 

Na przełomie miesięcy marzec-czerwiec została zorganizowana w Wieluniu ostatnia w ciągu roku szkolnego czerwonokrzyska akcja pt. „Gorączka złota”. Akcja polegała na zbieraniu w placówkach szkolnych: przedszkolach, podstawówkach oraz szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rejonu wieluńskiego złotych pieniążków pieniążków nominałach 1, 2 i 5 gr. Udało się nam uzbierać ponad tonę groszy, co wyniosło 10 321 zł 39 gr. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego na kwotę 9 000 zł PCK mógł wysłać 30 dzieci z naszego rejonu na obóz socjalny do Sulejowa Polanki.

 

 

 

Przeprowadzona przez Zarząd Rejonowy PCK w Wieluniu siódma edycja ogólnopolskiej akcji „Gorączka ZŁOTA” przyniosła  zamierzony cel, pozyskanie środków na dofinansowanie letniego wypoczynku, a co najważniejsze spełniła wakacyjne marzenia dzieci z rodzin biednych.
Akcja polegała na zbiórce „złotych” monet 1, 2 i 5 groszy. Dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z 49 placówek edukacyjnych pozyskaliśmy ponad 1 tonę monet, co dało kwotę: 10.321,39 zł.

Dyplomy z tytułem „Największego Zbieracza Złota” oraz nagrody książkowe przyznano następującym placówkom :
Przedszkole nr 2 w Wieluniu  88,80 kg monet
Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu  61,40 kg
SP nr 4 im. Król. Jadwigi w Wieluniu  51,00 kg
Gimnazjum w Mokrsku 44,50 kg
SP nr 5 im. Powst. Śląskich w Wieluniu 40,40 kg
SP w Gaszynie 19,00 kg

Pozyskana kwota z „Gorączki złota” jak również dotacja Urzędu Miejskiego w Wieluniu, który zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powierzył naszej organizacji realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych, biednych pozwoliły na bezpłatny wypoczynek dla dzieci z rejonu wieluńskiego, którzy już od 23 czerwca wypoczywają na 14 dniowych koloniach letnich w Ośrodku Wypoczynkowym „DRESSO” w Sulejowie.

Wyrażamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki organizacyjne i promocyjne przyczynią się do udziału w kolejnej edycji Turnieju oraz przyczynią się do utrwalenia tychże wartości w celu osiągnięcia nie mniej efektywnych wyników, a co najważniejsze do pozyskania jeszcze większej ilości płynnej tkanki tak potrzebnej do ratowania zdrowia i życia.