głód

 


 

 Co 4 dziecko w Polsce nie zje dziś  

 
 obiadu! Podaruj dzieciom GODNE
 
 
 Dzieciństwo!
 
 
 

 
                                       www.godnedziecinstwo.pl 
  

 
             Zamień głodne dzieciństwo na Godne Dzieciństwo
 

  
Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych. Właśnie te wstrząsające dane sprawiły, że program Godne Dzieciństwo, organizowany przez PCK, wchodzi w nową fazę. PCK zachęca Polaków, aby przy codziennych zakupach nie zapominali o najbiedniejszych dzieciach podczas wizyt w sklepach wybranych marek.
 

Godne Dzieciństwo to program, który powstał z myślą o pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Niedożywienie to ogromny problem wśród polskich dzieci. Badania Instytutu Żywności i Żywienia mówią same za siebie – prawidłowy  sposób żywienia rozpoczęty dopiero w późniejszym okresie życia nie jest w stanie zniwelować utraconych wcześniej możliwości rozwoju psychicznego i fizycznego. Wnioski te potwierdza mgr inż. Bożena Wajszczyk z Instytutu:

 

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie ze względu na bardzo intensywne procesy wzrastania i dojrzewania zachodzące w tym okresie oraz negatywne konsekwencje związane z niedoborami składników odżywczych. Według koncepcji Lalonda, aż 50% czynników determinujących stan zdrowia człowieka, to styl życia, a w tym odżywianie. Niedożywienie młodego organizmu ma ogromne konsekwencje – dzieciom i młodzieży zagrażają takie schorzenia, jak anemia, niedowaga, infekcje, osteoporoza, zaburzenia mineralizacji szkieletu, a nawet przedwczesna umieralność. Badania wskazują, że aż 59% polskiej młodzieży otrzymuje niską wartość odżywczą racji pokarmowych.

  

Polski Czerwony Krzyż od 11 lat prowadzi program „Godne Dzieciństwo”, w ramach którego wspiera każde potrzebujące dziecko w Polsce. Naszym podopiecznym zapewniamy ciepły posiłek każdego dnia, wyprawkę do szkoły, paczki na święta oraz kolonie, na których mogą odpocząć od codziennych trosk. 


 

                                               16 października

                  - Światowym  Dniem Walki z Głodem  

 


Jednym z zadań statutowych  Polskiego Czerwonego Krzyża jest  długofalowa i efektywna pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem.
Problem głodu to w głównej mierze problem moralny, który  obliguje nas wszystkich do podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do zmniejszania jego skutków.


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu  corocznie  włącza się w kampanię Walki z Głodem. Prowadzone kwesty uliczne z udziałem wolontariuszy miały na  celu  zebranie  funduszy  na  przygotowanie paczek żywnościowych z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem , który przypada 16 października. Dzięki przychylności i życzliwości osób prywatnych oraz firm:

 

- SPOŁEM  PSS  TĘCZA w Wieluniu
- "RHS" Sp. Z.o.o.w Wieluniu - SEDAL
- Przedsiębiorstwo   Handlowo - Usługowe  PLECH w Wieluniu
- Przedsiębiorstwo   Handlowo - Usługowe  LOBO w Wieluniu
- Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  HAS  w Wieluniu


 

dzięki połączonym siłom udało nam się przygotować 110  paczek żywnościowych  dla  dzieci z rodzin najuboższych  naszego  rejonu  na  łączną  kwotę  7.167,15. Paczki odbierane  były w dniu 11 października 2012 roku w biurze PCK przez przedstawicieli z 16 szkół - opiekunów szkolnych kół PCK.

 

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie najbiedniejszych dzieci, dyrekcjom szkół, wolontariuszom, ludziom dobrej woli  za każdy życzliwy odruch serca, bowiem nawet pojedyńcze  często symboliczne akty dobroci wspólnie tworzą wielkie dobro.

 

                   Jutro Światowy Dzień Walki z Głodem; PCK w Wieluniu rozdaje paczki dla potrzebujących