Kolonie za grosz 


Czas wakacji to okres, kiedy dzieci i młodzież są pozostawione same sobie, wychowywane często przez ulice i podwórka, narażone na szereg niebezpieczeństw. Integracja w grupach, udział w różnego rodzaju grach, zabawach pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i wolontariuszy, rozbudziło w dzieciach poczucie własnej wartości, nauczyło ich, jak można miło i radośnie spędzić wakacje, jednocześnie ucząc się wartościowych i społecznie pożądanych zachowań.

Zarząd Rejonowy PCK w Wieluniu poraz kolejny zorganizował wypoczynek letni dla dzieci z biednych rodzin naszego powiatu. Dziewiąta edycja ogólnopolskiej akcji  Gorączka ZŁOTA przyniosła zamierzony cel pozyskano środki na dofinansowanie letniego wypoczynku, a co najważniejsze  spełnieniły się wakacyjne marzenia dzieci z rodzin patologicznych, biednych. Miała ona nie tylko aspekt finansowy , lecz również wychowawczy,kształtowała u dzieci i młodzieży pożądane postawy społeczne, uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka, słabszego, pokrzywdzonego przez los.Dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z 44 placówek edukacyjnych Zarząd Rejonowy PCK pozyskał 820 kg monet, co w przeliczeniu przez współorganizatora akcji Bank PEKAO S.A. I/O Wieluń dało kwotę : 8.231,79 zł.Pozyskana kwota z Gorączki Złota jak również dotacja z Urzędu Miejskiego w Wieluniu, który zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powierzył naszej organizacji realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, biednych pozwoliły na bezpłatny wypoczynek dla 25 dzieci z Rejonu wieluńskiego, które od 27 czerwca wypoczywały na 14 dniowych koloniach letnich w Ośrodku Wypoczynkowym  DRESSO w Sulejowie.
 


 

Kolonie za grosze


 

Zarząd Rejonowy PCK w Wieluniu w okresie wakacyjnym zapewnił bezpieczny wypoczynek 30 dzieciom i młodzieży na 14 dniowych koloniach w Ośrodku Wypoczynkowym „DRESSO” w Sulejowie.

Uczestnicy letniego wypoczynku dzięki integracji w grupach i integracji z rówieśnikami z różnych środowisk zwiększyli własną wartość i poczucie bezpieczeństwa.

Udział w grach, zabawach, programach profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia przyczynił się do ich rozwoju społeczno-emocjonalnego, do umiejętności wyrażania swoich uczuć oraz większej więzi z otoczeniem.

Polski Czerwony Krzyż od lat korzysta z atrakcji jakie przygotowuje Ośrodek Kolonijny „DRESSO” w Sulejowie. Posiada wyspecjalizowana kadrę opiekuńczo-wychowawczą, psychoterapeutów, Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. Uczestnicy wypoczynku zdobywają umiejętności liderskie, potrafią pomagać innym , są uwrażliwione na krzywdę drugiego człowieka.

Na łączny koszt wypoczynku 17.400,00 zł. składały się środki pochodzące z przeprowadzonych akcji „Gorączka Złota” jak również dotacja Urzędu Miejskiego w Wieluniu w ramach realizacji zadania publicznego.