Statystyka

Użytkowników : 1143
Artykułów : 49
Zakładki : 27
Odsłon : 266301

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości  

http://pck.lodz.pl/index.php?page=news&id=318


 

 

Czerwony Krzyż znakiem nadziei


 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczyna nową kampanię pt. „Czerwony krzyż znakiem nadziei”. Jej celem jest budowanie pozytywnego wizerunku naszej organizacji niosącej pomoc wszystkim poszkodowanym bez względu na ich pochodzenie, rasę, religię czy płeć. Każdemu w potrzebie należy się pomoc! Ty też możesz pomagać! Przeczytaj o działaniach PCK na naszej stronie i na profilu FB i dołącz do nas!

 

 Znak 1

 

Znak 2

 

Znak 3

 


 

 

 


 

8  MAJA - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

obchodzony pod hasłem „Wszędzie dla każdego”.

 


 

Z okazji naszego święta życzymy wszystkim pracownikom, wolontariuszom i sympatykom zadowolenia z pracy i wytrwałości w prowadzonych działaniach, dziękując jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie. Pamiętajmy o tym, że „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła.” (Henry Dunant)

  


Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Federację:

www.youtube.com/watch?v=Sfi6UmyRQno&feature=share

 

 


 

Wszędzie, na całym świecie Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest dla każdego. Jesteśmy globalną siecią z niemal półmilionowym zespołem pracowników i 17 milionami wolontariuszy. W wypełnianiu swojej misji Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kierują się zawsze 7 Podstawowymi Zasadami,  które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii. 

 

 

 

 

             

 

„Potęga humanitaryzmu: Podstawowe Zasady w działaniu”

 

 - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

 


 

8 maja – w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża oraz pierwszego laureata pokojowej Nagrody Nobla (w 1901 r.) – obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8 - 15 maja 2015 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to najlepsza okazja, by upowszechniać ideały humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy.

Polski Czerwony Krzyż jest największą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. Podstawową misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Polski Czerwony Krzyż działa również na arenie międzynarodowej. 

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości.  Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Stowarzyszenia te maja obowiązek pomagać sobie nawzajem w przypadkach klęsk, katastrof i konfliktów zbrojnych poprzez wspólne mechanizmy reagowania. Tak się dzieje chociażby obecnie podczas pomocy organizowanej dla poszkodowanych w Nepalu.

W wypełnianiu swojej misji Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kieruje się zawsze 7 Podstawowymi Zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.  

 http://www.pck.pl/news,1837.html

 


 

Historia powstania Wieluńskiego Oddziału P C K


 


Pierwsze informacje o działalności placówki Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w Wieluniu pochodzą z okresu 1920 - 1921 w związku z akcją pomocy dla rannych w Powstaniu Śląskim i wymianą jeńców w punkcie granicznym Praszka.

Wieluń jako Oddział odnotowano w 1927 roku podczas I Zjazdu Delegatów Okręgu Łódzkiego PCK. - Zapis z 1928 r. stwierdza, że „w końcu 1928 r. począł organizować się Oddział w Wieluniu " zrzeszał ok. 200 członków. Prezesami zarządu wówczas byli:
dr Ludwik Wagner,dr Ludwik Nieć,którzy przyczynili się do założenia kół w: Galewicach,Kuźnicy Grabowskiej, Mokrsku, Pątnowie,Starzenicach, Wieruszowie.

Kolejne koła PCK powstały w: Działoszynie, Lututowie, Osjakowie(1937 r.) w Bolesławcu oraz w Szynkielowie (1938 r.).Dane o liczebności Oddziału zachowały się z 1930 r., było wówczas 405 członków.

Wśród aktywnych wieluńskich działaczy byli:Alojza Jakowicka, Kazimiera Malatyńska,Adam Chlewski,lekarze:Henryk Szwalbe, Czesław Gawarecki, Józef Onyszkiewicz, Józef Kasiński oraz Władysław Wilczyński, Piotr Urbaniak, ks. Maksymilian Binkiewicz.

Oddział wieluński w 1939 r. zrzeszał  794 członków dorosłych  i 1151 członków szkolnych kół PCK. Działalność wówczas w rejonie wieluńskim skierowana była szczególnie do szkół,gdzie wpajano zasady higieny i gotowości do niesienia pomocy w nagłych przypadkach lub biedy.

Po tragicznym Wrześniu 39'-co ludność Wielunia odczuła pierwsza w II wojnie światowej - Wieluń, podobnie jak Łódź znalazły się na obszarze wcielonym do III Rzeszy Niemieckiej, gdzie zlikwidowano wszystkie polskie organizacje - zachowując tylko w Łodzi przy Niemieckim Czerwonym Krzyżu (DRK) sekcję polską dla załatwiania tzw. korespondencji genewskiej.

W okresie okupacji niemieckiej, na terenach wcielonych do III Rzeszy zlikwidowano placówki PCK, pozostawiono tylko biuro informacyjne PCK przy Niemieckim Czerwonym Krzyżu w Łodzi.

Od 1945 r. następowało stopniowe odradzanie się PCK. Na ziemi wieluńskiej pełnomocnikami PCK byli: Wanda Ponińska (luty 1945 -luty 1946), ks.Józef Pruchnicki (4.03.1946 - 21.10.1948), Jan Morek (21.10.1948 - 31.03.1950) 

 

Biuro Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  Wieluniu znajduje się  przy ul. Palestranckiej 5  

 


 

http://www.pck.pl/news,1839.html

Obchody 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Zapraszamy na Facebooka PCK Łódź

http://www.dzienniklodzki.pl/.../3681038,95lecie...

http://tvtoya.pl/news/show/8968

http://www.pck.pl/news,1574.html

http://www.pck.pl/news,1516.html 

http://infotydzien.com/index.php/18-platformy/6127-informacje-oddzia%C5%82u-rejonowego-pck-w-wieluniu.html

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=12031

 


 

Wypowiedź dr Jerzego Zaborowskiego dyrektora generalnego Polskiego Czerwonego Krzyża,  m.in o symbolu PCK mającym już 150 lat...

 

http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakow-rozmowy-o-polskim-czerwonym-krzyzu-i-przemijaniu/

 

 

 

 


 

 


 

 link do filmu przygotowanego przez Federację: