Statystyka

Użytkowników : 1143
Artykułów : 49
Zakładki : 27
Odsłon : 266303

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości                                     

 

 


 

Podsumowanie rejonowych konkursów w 2017 r.

 


W dniu 19 czerwca 2017 roku w Urządzie Miejskim w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie rejonowych konkursów prpfilaktycznych z udziałem laureatów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Konkursy zorganizowała PSSE w Wieluniu wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem w Wieluniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu.

Wyniki:
Konkurs na plakat pt. „Bezpieczne wakacje” dla klas I-III:

1. miejsce Izabela Stykała, SP w ZSS w Załęczu Małym.
2. miejsce Kamil Betka, SP w Sieńcu.
3. miejsce Amelia Głąb, SP w ZS w Skomlinie.

Wyróżnienia:
Nadia Michalska, SP w ZSS w Dietrznikach.
Natalia Ścigała, SP w Toporowie.
Natalia Bednarek, SP w ZSiP w Mokrsku.
Patryk Caban, SP w Gaszynie.
Anna Krawczyk, SP w ZSiP w Mokrsku.
Mateusz Kinach, SP nr 4 w Wieluniu.

Konkurs na plakat pt. „Nie pal wśród niepalących” dla klas IV-VI:
1. miejsce Julia Drop, SP w Gaszynie.
2. miejsce Gabriela Pakuła, SP w ZSS w Dietrznikach.
3. miejsce Zuzanna Girek, SP nr 4 w Wieluniu.

Wyróżnienia:
Zuzanna Jachymska, SP w ZSS w Dietrznikach.
Zofia Hadryś, SP w ZSS w Dietrznikach.
Maria Żarnowska, SP w ZSS w Dietrznikach.
Natalia Kalemba, SP w ZSiP w Mokrsku.
Julia Majtyka, SP w ZSiP w Mokrsku.

Konkurs fotograficzny pt. „STOP DOPALACZOM” 
Kategoria szkoły gimnazjalne:
1. miejsce Kinga Sztuka, Gimnazjum SPSK w Czernicach.

Wyróżnienia:
Jacek Gibas, Gimnazjum SPSK w Czernicach.
Weronika Wojtczak, Gimnazjum w Ostrówku.

W konkursach wzięło udział 145 uczniów z 22 szkół powiatu wieluńskiego.

 

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu i Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

 

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=24672

 http://www.pssewielun.pl/gal_170619.html

 


 

 

Podsumowanie rejonowych konkursów w 2016 r.

 


 

W dniu 17 czerwca 2016 roku podsumowano corocznie przeprowadzane rejonowe konkursy profilaktyczne zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu i Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczna w Wieluniu. Współorganizatorem było Storostwo Powiatowe w Wieluniu.

W kategorii szkół podstawowych w konkursie plastycznym ph. „Żyję zdrowo, aktywnie” wzięło udział 302 uczniów z 29 szkół podstawowych. 
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: w klasach I - III i klasach IV-VI. 
Celem konkursu było promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, wykształcenie u dzieci świadomości postawy dbania o własne zdrowie oraz utrwalenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych. 

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia: 

kategoria wiekowa – klasy I – III:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
Marlena Jaglińska 
Izabela Stykała 
Fabian Marciniak 
Szkoła Podstawowa w Białej
Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym
Szkoła Podstawowa w Białej

Wyróżnienia:

  Piotr Kostrzewa
Sandra Kucharczyk
Przemysław Majnert
Wiktoria Pagacz
Natalia Pichlak
Szkoła Podstawowa w Sieńcu
Szkoła Podstawowa w Sieńcu
Szkoła Podstawowa w Janowie
Szkoła Podstawowa w Kurowie
Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

kategoria wiekowa – klasy IV – VI:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
Maria Żarnowska 
Wiktoria Zychla 
Zuzanna Stępień 
Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Wyróżnienia:

  Zuzanna Jachymska
Marta Napieraj
Gabriela Pakuła
Dominik Szawczyk
Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie
Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Chotowie

W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie plastycznym ph. „Żyję zdrowo, beznałogowo” wzięło udział 26 uczniów z 10 gimnazjów. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego do nałogów, wykształcenie u młodzieży świadomości postawy dbania o własne zdrowie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie właściwych zachowań zdrowotnych.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce:
II miejsce:

III miejsce:

Wiktoria Walaszczyk 
Zuzanna Uzdrzychowska
Wiktoria Pichlińska 

Gimnazjum w Ostrówku
Gimnazjum w Mokrsku – Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielskiego w Wieluniu

Wyróżnienia:

  Paulina Wasilewska
Paulina Janik
Nina Jędrzejewska
Justyna Ochocka
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
Gimnazjum w Ostrówku
Gimnazjum w Ostrówku
Gimnazjum w Ostrówku

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano konkurs na jednoplanszową formę komiksową, organizowanego w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu, i innych środków psychoaktywnych, zwiększenie wiedzy nt. skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych oraz promowanie życia wolnego od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Na konkurs wpłynęło 8 prac z 4 placówek.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
Angelika Kamińska 
Julia Sławniewicz 
Justyna Żurawska 
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu

Wyróżnienie:

  Jolanta Pilot
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu

Ogółem w konkursach wzięło udział 334 uczniów z 44 szkół powiatu wieluńskiego. 

Wszystkim laureatom GRATULUJEMY! 

  

 

 

 

Telewizja Kablowa WSM -TVK Wieluń

 

https://www.youtube.com/watch?v=qeMQgvHvWjQ&feature=youtu.be 


 

 

Podsumowanie rejonowych konkursów w 2015 r.

 W dniu 19 czerwca 2015 roku podsumowano corocznie przeprowadzane rejonowe konkursy profilaktyczne zorganizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu i Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczna w Wieluniu. Współorganizatorem było Storostwo Powiatowe w Wieluniu.

 


 

 http://www.pssewielun.pl/aktualnosci.html#39

 

 


 

Podsumowanie rejonowych konkursów w 2014 r. 

 


 

 

W dniu 17 czerwca 2014 roku podsumowano corocznie przeprowadzane rejonowe konkursy plastyczne organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu i Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczna w Wieluniu. Współorganizatorem było Storostwo Powiatowe w Wieluniu.

W spotkaniu udział wzięli laureaci konkursów, opiekunowie SK PCK, dyrektorzy, władze samorządowe: powiatowe i miejskie w osobach:

Pana Andrzeja Stępnia - starosty wieluńskiego

Pana Andrzeja Chowisa - sekretarza powiatu

Pana Janusza Pamuły - zastępcy burmistrza

 

Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,  promowanie, wzmacnianie i rozpowszechnianie wśród dzieci wiedzy  na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz upowszechnianie wśród dzieci mody na niepalenie  oraz  poznanie zysków płynących z niepalenia.  

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: w klasach I-III  i klasach IV-VI. 
W konkursie plastycznym  p.h. „Antyreklama papierosa” wzięło udział 262 uczniów z 33 szkół podstawowych.


Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:

I.kKategoria wiekowa – klasy I – III:

I miejsce    - Krystian Dziwiński  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku
II miejsce   - Mikołaj Perdaszek  - Szkoła Podstawowa w Mierzycach
III miejsce  - Jakub Dwornik      - Szkoła Podstawowa Nr 5  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Wieluniu

Wyróżnienia:

Aleksandra Ladra        - Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie
Patrycja Morka           - Szkoła Podstawowa w Toporowie
Aleksandra Ferdynus   - Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Natalia Rabikowska      - Szkoła Podstawowa w Szynkielowie

II. kategoria wiekowa – klasy IV – VI:

I miejsce   - Jakub Podyma       - Szkoła Podstawowa w Sieńcu
II miejsce  - Emilia Caban          - Szkoła Podstawowa w Gaszynie
III miejsce - Zuzanna Wolniak    - Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie

Wyróżnienia:

Julia Lesiak         - Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami  Integracyjnymi w Wieluniu
Paulina Graczyk   - Szkoła Podstawowa w Toporowie
Karolina Halusiak  - Szkoła Podstawowa w Naramicach
     

W zakresie profilaktyki  uzależnień od środków psychoaktywnych zorganizowano konkurs  ph. „Narkotyki, dopalacze –mózgu wypalacze”  adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego.

Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy, kształtowanie postaw asertywnych wobec zażywania narkotyków i dopalaczy oraz promowanie życia wolnego od narkotyków i dopalaczy.
W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie plastycznym p.h. „Narkotyki, dopalacze – mózgu wypalacze” wzięło udział  18 uczniów z 6 gimnazjów.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:

I miejsce    -  Martyna Dudek         - Gimnazjum w Ostrówku
II miejsce   -  Wiktoria Furmańczyk   - Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu
III miejsce  -  Bartłomiej Sobieraj   - Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Wyróżnienie:

 
Natalia Dwornik   - Gimnazjum w Ostrówku
Oliwia Majchrzak  - Gimnazjum w Ostrówku

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie plastycznym p.h. „Narkotyki, dopalacze – mózgu wypalacze” wzięło udział  11 uczniów z 4 placówek.

 

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:
    
I miejsce    - Mateusz Sobieraj  - Zespół Szkół Nr 2 w Wieluniu
II miejsce   - Wioletta Kleszcz   - I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu
III miejsce  - Emilia Grajek        - Zespół Szkół Nr 2 w Wieluniu


Wyróżnienie:


Sylwia Adamusiak   -  Zespół Szkół Nr 2 w Wieluniu
Klaudia Misiak         -  I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu
Anna Pobudejska   -  I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu

 

Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  w Wieluniu.
 

 

 

                         

                        

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podsumowanie rejonowych konkursów w 2013 r.

 

 


 

 

Rejonowe konkursy plastyczne organizowane były przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu i we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Konkursy zorganizowano w obszarach : profilaktyki antytytoniowej   i  profilaktyki  uzależnień od środków psychoaktywnych.

 

W zakresie profilaktyki  antytytoniowej  zorganizowano  konkurs plastyczny   ph.  Świat  wolny  od dymu tytoniowego  adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu wieluńskiego.

Celem  konkursu było  promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego oraz  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy. 

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: w klasach I-III  i klasach IV-VI. 

W konkursie plastycznym  p.h. Świat wolny od dymu tytoniowego wzięło udział 262 uczniów z 33 szkół podstawowych. Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia: 

 • kategoria wiekowa – klasy I – III:

I miejsce – Nadia Kluska – Szkoła Podstawowa w Niedzielsku

II miejsce – Kacper  Soforek – Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

III miejsce – Oliwia Wypych – Szkoła Podstawowa w Rychłocicach

Wyróżnienia:

Martyna Syguła – Zespół Szkół w Skomlinie Szkoła Podstawowa w Skomlinie

Julia Sujka – Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Maja Gajewska – Szkoła Podstawowa w Masłowicach 

 • kategoria wiekowa – klasy IV – VI:

I miejsce – Maria Rabikowska – Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu

II miejsce  – Piotr Leszczyński  – Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach

III miejsce – Natalia Szczepańska – Szkoła Podstawowa w Okalewie

Wyróżnienia:

Emilia Caban – Szkoła Podstawowa w Gaszynie

Paulina Graczyk – Szkoła Podstawowa w Toporowie

Daniel Gilski – Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie

Aleksandra Szymańska – Szkoła Podstawowa w Sieńcu

 

W zakresie profilaktyki  uzależnień od środków psychoaktywnych zorganizowano konkurs  ph. „Mówimy NIE dopalaczom  adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego.

Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie negatywnych skutków używania środków psychoaktywnych i  uświadomienie zagrożeń, jakie niosą dopalacze.  

W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie plastycznym p.h. Mówimy NIE dopalaczomwzięło udział  18 uczniów z 6 gimnazjów.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:

I miejsce   –  Bartłomiej Tasarz – Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum w Załęczu Małym

II miejsce  –  Patrycja Wójciak – Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu

III miejsce –  Kinga Płociennik Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum w Pątnowie

Wyróżnienie:

 Natalia Dwornik – Gimnazjum w Ostrówku 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie plastycznym p.h. Mówimy NIE dopalaczomwzięło udział  11 uczniów z 4 placówek .

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Anna Księżarek  – I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu

II miejsce – Milena Świątek – Zespół Szkół Nr 2 w Wieluniu

III miejsce – Alina Lach - Zespół Szkół Nr 2 w Wieluniu

Wyróżnienie:

Emilia Grajek – Zespół Szkół Nr 2 w Wieluniu

Klaudia Woźniak – II Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu

 

Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  w Wieluniu i Starostwo Powiatowe w Wieluniu. 

 

Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie"        

Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu wręczył podziękowania koordynatorom turniejuMłoda Krew Ratuje Życie", którzy popularyzowali idee honorowego krwiodawstwa, zachęcaljąc uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych do poszerzenia grupy honorowych dawców krwi.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=vg8AIMeCcDM

 http://infotydzien.com/index.php/start/z-regionu/4659-wielu.html

 

 

  


 

 

Podsumowanie rejonowych konkursów w 2012 r.

 

 

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego  Krzyża w Wieluniu  wraz  z  Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Wieluniu podsumował  rejonowe konkursy profilaktyczne (pisemne i plastyczne)
ph. „Szczęśliwe dzieciństwo, wolne od dymu tytoniowego” adresowane do uczniów Szkół Podstawowych, konkursy adresowane do uczniów Szkół Gimnazjalnych ph. „Kobieta, papieros i uroda"  oraz konkurs ph. „NIE branie w modzie służy zdrowiu i urodzie". 

 

 

 

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:

Konkurs plastyczny w kategorii wiekowej klas I-III :

I    miejsce  - Oliwia Mielczarek      -  Szkoła Podstawowa w Sieńcu
II  miejsce   - Mikołaj Jacaszek      -  Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie
III miejsce   - Barbara Musiał        -  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Skomlinie

 Wyróżnienia:

Jakub Kryściak    - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie
Tomasz Świątek  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie
Jakub Michalski   - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Skomlinie
Piotr Antczak      - Szkoła Podstawowa w Niedzielsku

Konkurs pisemny w kategorii wiekowej klas I-III:

I miejsce        -   Aleksandra Szymańska   -  Szkoła Podstawowa w Sieńcu
II miejsce       -  Jakub Podyma                -   Szkoła Podstawowa w Sieńcu
III miejsce     -   Marta Gabas                  -   Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach 

Wyróżnienie:

Paulina Korpal  -  Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie

Konkurs plastyczny w kategorii wiekowej klas IV-VI:

I miejsce   -  Klaudia Randak     -  Szkoła Podstawowa w Zespole  Szkół  Samorządowych w Dzietrznikach.
II miejsce  - Sebastian Pęcherz -  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  Samorządowych w Dzietrznikach.
III miejsce - Wiktoria Sztuka     -  Szkoła Podstawowa w Toporowie

Wyróżnienia:

Bartłomiej Tasarz  -  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  Samorządowych w Załęczu Małym.
Paulina Pęcherz    -  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach.
Maria Czarnecka  -  Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece.

Podsumowano również konkurs profilaktyczny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych pod hasłem „Kobieta, papieros i uroda”.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:

I    miejsce   -    Agnieszka Panek     -  Gimnazjum w Ostrówku.
II   miejsce   -    Maria Grabowska    -  Gimnazjum nr 1 w Wieluniu.
III  miejsce   -    Kamila Mazur          -  Gimnazjum nr 2 w Wieluniu.

Wyróżnienia:

Aleksandra Janiszewska - Publiczne Gimnazjum SPSK w Wieluniu.
Monika Smolarz - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym 
Karolina Werbicka  - Gimnazjum nr 1 w Wieluniu.

W konkursie plastycznym pod hasłem „Nie branie w modzie służy zdrowiu i urodzie”
Komisja konkursowa przyznała nagrody:

I miejsce      -  Łukasz Zadworny -  Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
II miejsce     -  Monika Ignasiak   -  Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół S
amorządowych w Załęczu Małym.   


                             Współorganizatorem rejonowych konkursów

                    profilaktycznych było Starostwo Powiatowe w Wieluniu

   


 

 

  

  

  

    


 

 Podsumowanie rejonowych konkursów w 2011 r.

 


Zarząd  Rejonowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu  wraz  z  Powiatowa Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Wieluniu podsumował  konkursy profilaktyczne  pod hasłem „ Mamo, tato  nie  truj  mnie  dymem” skierowane  do  uczniów  szkół podstawowych. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia i ochrony własnego zdrowia przed skutkami używania tytoniu.Następny konkurs adresowany był do  uczniów  szkół  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  pod  hasłem  „ STOP DOPALACZOM w każdej postaci” celem którego było podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności „dopalaczy”.

 

W kategorii szkół  podstawowych w konkursie profilaktycznym na plakat o biernym paleniu ph.” Mamo, tato, nie  truj  mnie dymem”  komisja  przyznała  nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: 

dla   uczniów   klas  I- III:     

 •   I   miejsce       -  Julia Lesiak                       SP nr 5  w Wieluniu
 •  II   miejsce       -  Martyna Graczyk             SP SPSK w Kamionce
 • III  miejsce        -  Wiktoria  Zychla              SP w Ostrówku
 • wyróżnienie      -  Natalia Chrobot                PSP w Naramicach
 • wyróżnienie      -  Katarzyna Janiak              SP w Rychłocicach
 • wyróżnieni        -  Piotr Leszczyński              PSP w Naramicach
 • wyróżnienie      -  Daria Witkowska              ZS i P w Ożarowie
 • wyróżnienie      -  Łukasz Włodarczyk          PSP w Chotowie     

      dla uczniów klas IV-VI:  

 •   I  miejsce        -   Jakub Drabek                 SP w Mierzycach
 •  II  miejsce        -  Kamil Stempień                PSP w Naramicach
 • III  miejsce        -  Żaneta Kleszcz                 SP w Mierzycach
 • wyróżnienie      -  Kacper Kędzia                   SP w Kurowie
 • wyróżnienie      -  Paweł Pagacz                   SP w Lututowie
 • wyróżnienie      -  Aleksandra Mularczyk        SP w Mierzycach
 • wyróżnienie      -  Klaudia Stala                     SP w Kraszkowicach
 • wyróżnienie      -  Joanna Sztuka                  SP w Toporowie 

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w konkursie profilaktycznym na plakat lub ulotkę profilaktyczną pod hasłem” STOP DOPALACZOM w każdej postaciprzyznano nagrody i wyróżnienia : 

 •    I  miejsce      -  Irena Lipska                     Międzyszkolna Bursa w Wieluniu
 •   II  miejsce      -  Radosław Paruszewski     Gimnazjum w Wierzchlesie
 •  III miejsce       -  Aneta Pawelec                 Zespół Szkół Specjalnych  w Wieluniu
 • wyróżnienie      -  Monika Gadomska           Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
 • wyróżnienie      -  Patrycja Podyma            Gimnazjum nr 2 w Wieluniu
 • wyróżnienie      -  Roksana Perek                Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło  się w dniu 17.06.2011 r. w auli  I LO im. T. Kościuszki  w Wieluniu.

 

Nagrody książkowe dla uczniów nagrodzonych i wyróżnionych

w konkursach ufundowało Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

 

 

 

 

 

PROMOCJA  ZDROWIA (Konkursy) 2010 r.

 

Zarząd Rejonowy  P C K  w  Wieluniu  wraz  z   Powiatowa Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną  w Wieluniu podsumował  rejonowe konkursy profilaktyczne (pisemne  i plastyczne) ph. "Inwestujmy w  zdrowie" skierowane  do uczniów  Szkół  Podstawowych  i Gimnazjalnych. Celem  konkursów było promowanie  zdrowego  stylu  życia  i uświadomiebnie dzieciom i młodzieży konsekwencji zdrowotnych używania tytoniu i alkoholu.

 

Komisja  przyznała   nagrody   dla   następujących  uczniów   klas  II - III   Szkół  Podstawowych:

w konkursie "Inwestujmy w  zdrowie" w kategorii kl. II-III SP

Weronika Jacaszek     -  SP  w  Mierzycach
Paulina Kaczmarek     -  ZSS  w  Pątnowie
Julia Ścigała                 -  SP  w  Wierzchlesie
Natalia Musiałek          -  SP  w  Mierzycach
Piotr Fajerski                -  SP  w  Wierzchlesie
Jan Halusiak                 -  SP  w   Naramicach
Ola Wawrzynkowska   - SP  nr  4 w Wieluniu

Komisja  przyznała  nagrody oraz  wyróżnienia w konkursie dla następujących uczniów klas IV-VI  Szkół  Podstawowych:

-     I  miejsce:  -  Roksana  Fertała             ZSS  w  Dzietrznikach

-    II  miejsce: -   Weronika Pawłowska     SP  w  Załęczu Małym

-    III miejsce: -   Klaudia Kolman               ZSS w  Pątnowie

-    IV miejsce: -   Lena  Żarnowska             SP  w Dzietrznikach

-  wyróżnienie: -   Zuzanna Dubas               ZSS w Dzietrznikach

-  wyróżnienie :-   Bartosz Pagacz               SP  nr 4 w Wieluniu

-  wyróżnienie: -   Aleksandra Dubas          ZSS  w  Dzietrznikach

- wyróżnienie  -   Mateusz Jakubiszyn       SP  w  Mierzycach

Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia następującym uczniom szkół gimnazjalnych w konkursie:   

-     I  miejsce:  - Małgorzata Struzik           Gimnazjum w  Ostrówku

-    II  miejsce:  - Kamila Lewandowska       Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

-    III miejsce:  - Małgorzata Tatara           Gimnazjum nr 1 w Wieluniu

-    IV miejsce:  - Szymon Kaczmarek           ZSS w  Pątnowie

-  wyróżnienie:  - Katarzyna Skupińska       Publiczne Gimnazjum w  Mierzycach

-  wyróżnienie:  - Karolina Dubowska          Gimnazjum w  Ostrówku

-  wyróżnienie:  - Mateusz Sobieraj             Gimnazjum w  Mokrsku

Podsumowano również konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  ph. ,, Młodość wolna od używek”, którego   celem   było  kształtowanie  postaw świadomego i wolnego wyboru życia bez nałogów. oraz  zdobycie  i pogłębienie wiedzy w zakresie  profilaktyki  uzależnień.

Komisja  wyłoniła laureatów  i  przyznała  2 nagrody :

-     I  miejsce:   -  Magdalena Świgoń             II LO im.J.Korczaka w Wieluniu

-    II  miejsce:   -  Mateusz Dydyna                II LO im.J.Korczaka w Wieluniu

-    Weronika Jacaszek-  uczennica  ze SP w  Mierzycach odbiera  nagrodę  w  konkursie"Inwestujmy w  zdrowie" w kategorii kl. II-III SP

-   Jan Halusiak- uczeń SP w Naramicach odbiera  nagrodę  w  konkursie  "Inwestujmy w  zdrowie" w  kategorii kl. II-III SP

-   Roksana Fertała - uczennica ZSS w  Dzietrznikach  odbiera  nagrodę  w  konkursie "Inwestujmy w  zdrowie" w kategorii kl. IV-VI SP

-   Klaudia Kolman - uczennica  ZSS w  Pątnowie odbiera nagrodę  w  konkursie "Inwestujmy w  zdrowie" w kategorii kl. IV-VI SP

-   Szymon Kaczmarek - uczeń ZSS  w  Pątnowie odbiera nagrodę w  konkursie "Inwestujmy  w  zdrowie" w  kategorii szkół gimnazjalnych.