25 października obchodzimy Dzień Młodzieży PCK.

 


 

    

 


 

 


Z okazji DNIA MŁODZIEŻY Polskiego Czerwonego Krzyża  kierujemy  słowa wdzięczności za poświęcenie i zaangażowanie wszystkim przyczyniającym się do mniejszych lub większych  sukcesów. Składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz drugiego człowieka.

 
Wyrażamy  również  przekonanie, że  pojedyncze  często  symboliczne  akty  dobroci wspólnie tworzą wielkie dobro, za co serdecznie dziękujemy.


Z   POMAGANIEM   KAŻDEMU   DO   TWARZY. 

 

                                                                                   Zarząd Oddziału Rejonowego

                                                                                  Polskiego Czerwonego Krzyża

                                                                                            w Wieluniu  

 


 


(na fotografii jedna z dzielniejszych koordynatorek PCK - SIM'ka)