Pck Wieluń


  

Z okazji DNIA MŁODZIEŻY PCK wszystkim przyczyniającym się do mniejszych lub większych sukcesów serdecznie dziękujemy.
Wyrażamy również przekonanie,że pojedyncze często symboliczne akty dobroci wspólnie tworzą wielkie dobro, za co serdecznie dziękujemy.
Z  POMAGANIEM  KAŻDEMU  DO  TWARZY.

 


 

             


      

                                           Szkolne Koła PCK (1921-2017)


Działalność w środowisku młodzieżowym jest jednym z  zadań Polskiego Czerwonego Krzyża.
W strukturach Ruchu Młodzieżowego PCK największą część stanowią szkolne koła PCK.
Szkolne koła  PCK mogą być zorganizowane w placówkach oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, szkoły wyższe.
Aby mogło formalnie powstać szkolne  koło  P C K wystarczy już
10 uczniów.

Każda osoba wstępująca do koła zobowiązana jest opłacić składkę członkowską w wysokości 3,00(rocznie) tj. 

znaczek3,00 zł
legitymacja - bezpłatnie

 Regulamin SK PCK

(http://www.pck.pl/pages,9_116.html)                     Rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu ustanowionym

                                     przez Radę Unii Europejskiej

   


 

              W podniosłym nastroju świętowano w Zgierzu....W dniach 21-23 października 2011 r., w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Zgierzu, w podniosłym nastroju  przebiegało wojewódzkie spotkanie młodzieży czerwonokrzyskiej. Odczytano specjalny list do uczestników spotkania od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dr n. med. Waldemar Kowalczyk - prezes ŁZO PCK otwierając spotkanie odczytał  nadesłane życzenia od Zarządu Głównego PCK - podkreślające udział młodzieży w 90 letniej historii  powołania kół młodzieżowych PCK. Jak przystało na tradycję obchodów jubileuszowych, pamięć gen. Józefa Hallera - prezesa Komitetu Głównego PTCK w latach 1920-1926 i inicjatora powołania kół młodzieżowych PCK uczczono posadzeniem Dębu Pamięci. Zasługi  gen. Józefa Hallera dla odzyskania niepodległości Polski i Jego wkład dla rozwoju ruchu młodzieżowego PCK przypomniał w swoim wystąpieniu Stanisław Maciejewski, Dyrektor Okręgowy PCK. 
 
Celem spotkania była integracja środowiska młodzieżowego oraz wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, nawiązanie bliższych relacji pomiędzy Grupami oraz wypracowanie wspólnego planu pracy i kierunków działalności młodzieżowej.Złaz odbył się w przeddzień obchodów Dnia Młodzieży PCK (25 października).

 


          

        

        


Myśl zorganizowania młodzieży pod sztandarem Czerwonego Krzyża w Polsce zrodziła  się dopiero w 1920 roku.Już jednak wcześniej w wielu miejscowościach młodzież z własnej inicjatywy lub nauczycieli pomagała PCK w jego działalności opiekując się w miarę możliwości  żołnierzamina froncie i rodzinami w kraju. Pierwsze Szkolne Koło PCK założono w 1920 roku, a tzw.Czerwonokrzyska młodzieżówka została zaakceptowana przez władze międzynarodowe w 1921.


SK PCK zaakładane są począwszy od klasy IV szkół podstawowych, a następnie w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pierwsze SK PCK powstały w roku 1921,są zatem najstarszą częścią ruchu młodzieżowego PCK. Zadania kół to:

* pomoc potrzebującym uczniom

* promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

* działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy, profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

* opieka nad Klubami Wiewiórka

* kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

* przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Kluczową rolę w działalności SK PCK pełni jego opiekun .Opiekunem jest najczęściej osoba wyznaczona przez dyrektora danej szkoły. Powinien on być animatorem działań koła i łącznikiem z Zarządem Rejonowym PCK,któremu koło podlega.

 

 


 


Jubileusz 90 lecia Szkolnych kół PCK

 

 


 

W roku 2011 przypada jubileusz 90 lecia powstania Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża.w związku z tym przygotowaliśmy kilka propozycji dla Szkolnych Kół PCK oraz grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK:

 

 

1. Wojewódzki konkurs na teatrzyk czerwonokrzyski dla Szkolnych Kół PCK działających przy szkołach podstawowych. Rozpoczęcie konkursu: 1 marca, natomiast zakończenie: 15 czerwca.

 

 


2. Wojewódzki konkurs na stronę internetową Szkolnego Koła PCK dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rozpoczęcie konkursu:1 marca 2011, natomiast zakończenie: 15 czerwca 2011.

 

 


3. Rejonowy konkurs wiedzy o działalności młodzieżowej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża dla szkół gimnazjalnych. Pytania zostaną opracowane w ŁZO PCK i przesłane do wszystkich zarządów rejonowych PCK. Termin  konkursu: listopad 2011.

 

 

Celem ww. konkursów jest promocja działań humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża,w tym działalności Szkolnego Koła  PCK w środowisku dziecięco - młodzieżowym.
Jesteśmy przekonani, że inicjatywy te przyczynią się m.in. do promocjiwolontariatu wśród  dzieci i młodzieży, tym bardziej, że rok 2011 zostałogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu.

 

 

4. Wojewódzkie  spotkanie  Młodzieży  PCK.  W  dniach  21-23  października br.,w przeddzień Dnia Młodzieży PCK, w Zgierzu odbędzie się spotkanie z przedstaw.grup SIM PCK z woj.łódzkiego wraz z SIMozaurami (członkami grup SIM PCK działającymi w minionych latach,uczestnikami I Ogólnopolskiego Obozu dla SIM PCK w Rymanowie Zdroju). Będzie to okazja nie tylko do wymiany doświadczeń,ale także poznania historii działalności Kół Młodzieży PCK.
Podczas spotkania wręczone zostaną odznaczenia SIM PCK oraz odznaki honorowe PCK, a także nagrody w konkursach dla Szkolnych Kół PCK.

 

 

5. 8 maja 2011 - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.Tego dnia również chcemy promować działania Młodzieży PCK oraz Szkolnych Kół PCK.  W tym celu  proponujemy, aby wolontariusze zrzeszeni w SK PCK oraz grupach SIM  PCK zatańczyli Taniec belgijski. W Łodzi młodzież będzie tańczyć na Placu Dąbrowskiego, oprócz tego odbędą się konkursy wiedzy, gry i zabawy dla dzieci oraz pokazy pierwszej pomocy. Niech ten dzień pokaże mieszkańcom naszych miast,że mimo 90 letniej tradycji nadal potrafimy się bawić, a przez zabawę i uśmiech pomagać osobom potrzebującym w myśl humanitarnej idei Czerwonego Krzyża.
Hasłem przewodnim wojewódzkich obchodów 90 lecia Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża
"Młodzież  PCK  - Już  90  lat  bawimy  świat".

Szczegółowe zasady i opis znajduje się w załączonych regulaminach. Szkoły zgłaszają swój  udział oraz przesyłają  prace  konkursowe  bezpośrednio do Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK w terminie określonym w regulaminie.