Podsumowanie olimpiady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 grudnia 2010 21:02

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

 

 

XXVI  edycja  OLIMPIADY Zdrowego  Stylu  Życia - PCK


 

 

/pck-warszawa.pl/2017/10/27/2017-10-26-xxvi-edycja-ogolnopolskiej-olimpiady-promocji-zdrowego-stylu-zycia/

 

Poniżej zamieszczamy odnośnik do regulaminu olimpiady, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje.  

 

http://www.olimpiada.pck.org.pl/pl/serwis/regulamin.html (obowiązuje również w tym roku)

 


 

 

Podczas etapu rejonowego, który odbył się w dniu 15 grudnia 2017 r. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Wieluniu wyłoniono następujące uczennice - laureatki Olimpiady, które reprezentować będą nasz Rejon w etapie okręgowym:

 
 
> Julia Grabowska        - I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu,

> Patrycja Brzozowska  - Szkoła Podstawowa im.Powstańców Styczniowych w Osjakowie, 

 

Etap okręgowy   -  15 marca 2018 roku - ŁOO PCK ul.Piotrkowska 203/205
Etap centralny    -  24 - 27 maja 2018 roku ( finał )

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a laureatom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!   


 

 


 

olimpiada

 


Celem olimpiady jest: 

  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw i zachowań prozdrowotnych
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Olimpiada Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia składa się z 4 etapów: szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. Ponadto na etapie centralnym każdy uczestnik przedstawia przed komisją jedną akcję prozdrowotną, którą przeprowadził w społeczności lokalnej, wraz z całą jego dokumentacją oraz przechodzi test praktyczny udzielania pierwszej pomocy.

 

Olimpiada mimo charakteru konkursowego, nie jest nastawiona na rywalizację, a na wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności. 

 

 


 

Wyniki XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 

 

 


 

ETAP OKRĘGOWY XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK: 


 

 

Anita Szkudlarek  - uczennica  I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu  zajęła  I miejsce w województwie w kategorii  szkół  ponadgimnazjalnych  i  reprezentować  będzie   nasze województwo podczas  finału Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, który odbędzie się w maju w Zgierzu   

 

Laureatce oraz jej Opiekunce Pani Lucynie Marczak serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas finału (w etapie centralnym Olimpiady   )

  


 

                       


  ETAP REJONOWY XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK:  

 


 

Podczas etapu rejonowego, który odbył się w dniu 13 grudnia 2013 r. w świetlicy Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu wyłoniono następujące uczennice - laureatki Olimpiady, które reprezentować będą nasz Rejon w etapie okręgowym:

 
 
> Anita Szkudlarek     - I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu,

> Aleksandra Pawlicka - ZSS im.Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach - Publiczne Gimnazjum, 

 

Etap okręgowy        -  21 marca 2014 roku - godz.11,00 - ŁOO PCK ul.Piotrkowska 203/205
Etap centralny         -  23 - 26 maja 2014 roku
 

Współorganizatorem Olimpiady była Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieluniu i Starostwo Powiatowe w Wieluniu, które ufundowało nagrody rzeczowe uczestnikom Olimpiady.

 

 

  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a laureatom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!  

 

ETAP SZKOLNY XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK: 

 

W etapie szkolnym Olimpiady udział wzięło 183 uczniów, natomiast do etapu rejonowego zgłosiły się następujące szkoły:

Gimnazjum nr 3 im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu,
ZSS im.Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach Publiczne Gimnazjum,
Publiczne Gimnazjum im.Bohaterów Września 1939 r. w Wierzchlesie,
I LO im. T.Kościuszki w Wieluniu,
II LO im. J.Korczaka w Wieluniu,
Zeaspół Szkół nr 1 w Wieluniu,
Zespół Szkół nr 2 im.J.Długosza w Wieluniu,
Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu,
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu.
 


  

                      


  XXI edycja  Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

  Polskiego  Czerwonego  Krzyża.

 


W etapie szkolnym udział wzięło 164 uczniów, do etapu rejonowego zgłosiły się następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum im. KEN w Lututowie, I LO im. T.Kościuszki w Wieluniu,  Zespół Szkół nr 2 im.J.Długosza w Wieluniu, Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu oraz Międzyszkolna Bursa w Wieluniu

  

Podczas etapu rejonowego Olimpiady w dniu 7 grudnia 2012 roku wyłoniono laureatów, którzy reprezentować będą nasz Rejon w etapie okręgowym Olimpiady:

 

   > Katarzyna Kalemba uczennica I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu

   > Paulina Szewczyk uczennica Publicznego Gimnazjum im. KEN w Lututowie

 

Etap okręgowy        -  22  marca 2013 roku

Etap centralny         -  23 - 26 maja 2013 roku

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a  najlepszym  oraz  ich  opiekunom serdecznie gratulujemy.                                           

                                  

 


 

 

W Etapie okręgowym XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, która odbyła się w dniu 23 marca 2012 roku w siedzibie Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  nasza laureatka etapu rejonowego Aleksandra Gadomska uczennica I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu zajęłą II miejsce. Oli oraz Opiekunowi serdecznie gratulujemy 

 

Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny,Łódzki Kurator Oświaty, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz serwis
internetowy Strefa9.pl.

   

       

       

 


 

 
Etap rejonowy rozstrzygnięty XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu w dniu 14 grudnia 2011 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wieluniu w sali konferencyjnej przeprowadził etap rejonowy XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez: kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie, inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

 

W etapie szkolnym udział wzięło 187 uczniów, natomiast do etapu rejonowego zgłosiły się: Publiczne Gimnazjum im. KEN w Lututowie, I LO im. T.Kościuszki w Wieluniu, Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, Zespół Szkół nr 2 im.J.Długosza w Wieluniu oraz Międzyszkolna Bursa w Wieluniu.

 

Podczas olimpiady komisja  sprawdziła wiedzę i umiejętności uczestników  i wyłoniła uczennice, które zdobyły największą ilość punktów, a tym samym reprezentować będą Rejon wieluński w etapie okręgowym olimpiady: 

 

       > Aleksandra Gadomska   -   I LO im. T .Kościuszki w Wieluniu,

       > Justyna Chwałek           -   Międzyszkolna Bursa w Wieluniu.

      >  Dominika Zaustowicz     -   Gimnazjum Publiczne w Lututowie

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a najlepszym oraz  ich  opiekunom gratulujemy. 

 

 


                                                   Olimpiada  2010    

 

                               Katarzyna Jarząb - uczennica Publicznego Gimnazjum

                                   im. J. Kochanowskiego  w  Mierzycach  najlepsza

                                                   w  Okręgu.   

 

 

 


 

 

                                          

ZR PCK  w  Wieluniu  jest  dumny, że  laureatka etapu rejonowego Olimpiady Katarzyna Jarząb  uczennica Publicznego Gimnazjum im.J.Kochanowskiego  w  Mierzycach zajęła  I  miejsce  w  etapie okręgowym  Olimpiady, a tym samym  zakwalifikowana  została do   finału olimpiady.

 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu serdecznie gratuluje i dziękuje  finalistce oraz Dyrekcji  Szkoły wraz  z opiekunem: Panią Małgorzatą Bednarek za przygotowanie, za wymierny  wkład pracy - jednocześnie życzy powodzenia na etapie centralnym Olimpiady. 

 

 


 

Podsumowano XIX Ogólnopolską Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu  Życia 

 Polskiego Czerwonego Krzyża

 


 

 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu w dniu 10 grudnia 2010 roku w świetlicy I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu przeprowadził etap rejonowy XIX Ogólnopolskiej  Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia  Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szk olnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez: kształtowanie wśród uczniów postaw  i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie, inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
W etapie szkolnym udział wzięło 193 uczniów, natomiast do etapu  rejonowego zgłosiło się  5 szkół gimnazjalnych  i 5 szkół ponadgimnazjalnych:

 
Publiczne Gimnazjum w Białej
Publiczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego  w Mierzycach
Gimnazjum nr 2 im. Wieluńskich  Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu
Publiczne Gimnazjum im. KEN w Lututowie
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu
Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu
I LO im. T .Kościuszki w Wieluniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im.M.Kopernika w Wieruszowie

W etapie rejonowym komisja  przyznała 3 miejsca :


I   miejsce   -   Laura  Ogrodniczak uczennica  I LO im. T .Kościuszki w Wieluniu
II  miejsce   -   Izabela  Drab  uczennica  Zespołu Szkół  nr 1 w Wieluniu
III miejsce  -  Ola  Mendel  uczennica  Zespołu  Szkół nr 2  im. J. Długosza w Wieluniu


Organizatorzy Olimpiady zakwalifikowali do etapu okręgowego 4 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych, którzy zdobyli największą ilość punktów:

>w kategorii gimnazjalnej:  

Katarzynę Jarząb - uczennicę  Publicznego Gimnazjum w Mierzycach
Martyna Kula      - uczennicę   Publicznego Gimnazjum  w  Pątnowie
  

>w kategorii  ponadgimnazjalnej: 

Laurę Ogrodniczak -  uczennicę  I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu
Izabelę  Drab          -  uczennicę  Zespołu Szkół  nr 1 w Wieluniu.  

Współorganizatorami etapu rejonowego Olimpiady w Wieluniu byli: Starostwo Powiatowe  w  Wieluniu oraz Powiatowa Stacja   Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieluniu. Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu etapu rejonowego Olimpiady czuwała komisja oceniająca  w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Zarządu Rejonowego PCK w Wieluniu: Małgorzta Komar, Maria Gwoździewicz, Maria Majer oraz  Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK   Anna Jeż i Michał Brożyna. 

  

                  
                         

                         

                         

                        

                        

                        

                        

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 grudnia 2017 10:22