INFORMACJE  DLA  KRWIODAWCÓW        

      

                      http://pck.lodz.pl/index.php?id=18

 


 

 

                          

 


                                                    14 czerwca  

                         został wybrany na Światowy Dzień Krwiodawcy

                                 przez 3 międzynarodowe organizacje:            

 

 

Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Federację Organizacji Honorowych Dawców Krwi i Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzji Krwi, które wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) współorganizują to wydarzenie.Organizacje te reprezentowane są przez 192 kraje członkowskie, 181 Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 50 narodowych organizacji krwiodawstwa i specjalistów w dziedzinie transfuzjologii z całego świata.

Światowy Dzień Krwiodawcy podkreśli ważność idei honorowego krwiodawstwa i zachęci jeszcze więcej osób do wstąpienia w jego szeregi. Obchody tego dnia mają na celu podziękowanie tym,którzy oddają krew bez żadnych nagród i korzyści z wyjątkiem przeświadczenia, że pomagają w ratowaniu komuś życia, szczególne słowa podziękowania kierujemy tym, którzy oddają krew regularnie 2- 3 razy w roku. Mamy nadzieję, że nastepne pokolenia krwiodawców pójdą ich śladem, zapewniając bezpieczną krew kiedykolwiek i gdziekolwiek będzie potrzebna.  

 

 

 

Krwiodawstwo – akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej) lub do produkcji preparatów krwiopochodnych.

Krew pobiera się od dawców krwi w stacjach krwiodawstwa (stacjonarnych lub mobilnych – w specjalnych autobusach). W Polsce krew oficjalnie oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie.

Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz po krótkim wypoczynku wszystko wraca do normy Następnie preparaty przechowywane są w wyspecjalizowanych bankach tkanek zwanych bankami krwi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2005 r. Nr 79, poz. 691): "Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni." Punkty krwiodawstwa zalecają jednak, aby u kobiet przerwa ta wynosiła 12 tygodni.

Kryteria 

 

 

 

Aby krew dawcy została zakwalifikowana do transfuzji, musi przejść szczegółowe badania. Dawca nie może być zakażony krętkiem bladym (kiły), HIV, wirusem zapalenia wątroby (żółtaczki zakaźnej) typów B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, krew nie jest przetaczana. Ponadto aby oddać krew, dawca powinien zgłosić, wypełniając obowiązkowy kwestionariusz, kwalifikującemu lekarzowi wszystkie przyczyny mogące być podstawą do dyskwalifikacji. W szczególności nie powinien:

* w chwili zabiegu: czuć się źle; mieć mniej niż 18 lat lub więcej niż 65 lat, ważyć mniej niż 50 kg, wykazywać objawów kataru siennego, ostrego stanu uczuleniowego, być w trakcie odczulania, mieć aktywnej astmy;
* na 24 godziny przed: spożywać alkoholu;
* na 6 miesięcy przed: ciężko chorować, przebywać operacji lub wypadków, przekłuwać uszu lub innych części ciała; przebywać w areszcie lub więzieniu; otrzymywać transfuzji krwi; przebywać w Afryce śr., Zach. lub Tajlandii; mieć wykonywanego tatuażu, akupunktury (z wyjątkiem akupunktury wykonywanej przez lekarza jałowymi igłami), przechodzić zabiegu endoskopowego, mononukleozy zakaźnej; mieć przypadkowego kontaktu z krwią ludzką; partner życiowy bądź seksualny oraz członkowie rodziny mieszkający wraz z dawcą przechodzić wirusowego zapalenia wątroby;
* mieć kontaktu z zakaźnie chorym - w czasie odpowiadającym okresowi inkubacji choroby (lub jeśli jest on nieznany, przez 4 tygodnie) - (nie dotyczy wirusowego zapalenia wątroby);
* chorować na wirusowe zapalenie wątroby; chorować na: choroby układu krążenia (nadciśnienie), dolegliwości ze strony serca, zawał, duszność, udar mózgu, choroby skóry, zwłaszcza łuszczycę wysypka, choroby krwi, naczyń krwionośnych, choroby nerek, nerwowe, cukrzycę, padaczkę, nowotwór, gruźlicę, przedłużone krwawienia, toksoplazmozę;
* przebywać w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii ponad 6 miesięcy od 1 stycznia 1980 do 31 grudnia 1996 (BSE);
* kobieta: być w ciąży przez ostatnie 12 miesięcy; być w trakcie miesiączkowania lub bezpośrednio (3 dni) po; otrzymywać hormonu wzrostu w latach 1965-1985.


Krew można oddać:

* 5 dni po przyjmowaniu piroksykamu lub leku z aspiryną;
* 7 dni po małym zabiegu chirurgicznym (w tym: ekstrakcji zęba, leczeniu kanałowym zęba);
* 2 tygodnie po zakończeniu przyjmowania antybiotyków;
* 4 tygodnie po przebytej chorobie zakaźnej (z wyjątkami dyskwalifikującymi na stałe oraz sytuacjami szczególnymi ogłaszanymi w komunikacie)
* 48 godzin po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce (zalecana jest dłuższa przerwa ze względu na wysoką czułość stosowanych testów wykrywających HBsAg)

Na kilka godzin przed zabiegiem należy spożyć lekki posiłek i napić się. Nie należy spożywać ciężkostrawnych posiłków, pić alkoholu. Kryteria są nieustannie weryfikowane i publikowane.

 

Honorowy Dawca Krwi otrymuje Odznaki:

 

     

   

   Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (III stopnia)

Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (II stopnia)

Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (I stopnia)

 

 

 

 

  

 Światowy Dzień Krwiodawcy - zaakcentowany także w Wieluniu

 Uczniowie oddają dziś krew - jutro Światowy Dzień Krwiodawcy

 

  

      „AKCJE WYJAZDOWE”: http://www.krwiodawstwo.pl/?status=11